20. november 2018

Open data

Med Open data modulet er det muligt at eksportere og senere importere alle data til og fra Microsoft Excel.

Mere sikker og effektiv dataudveksling samt redigering
Med Open data modulet kan du eksportere alle data fra SEE Electrical projekter til Microsoft Excel.
Så kan du og andre rette i dataene uden at have adgang til SEE Electrical, og når I er klar, kan du importere dataene direkte ind i SEE Electrical projektet igen.
Rettelserne vil naturligvis slå igennem online på alle tegningerne.
Det kan være en stor hjælp, hvis du arbejder i en virksomhed, hvor el-tekniske data også skal kunne rettes af folk, der ikke nødvendigvis har adgang til el-tegneprogrammet.
Samtidig kan det være en klar fordel, da det i Excel er nemmere at rette visse data, og at datavalidering i mange tilfælde også er nemmere.

Disse muligheder får du blandt andet med Open data

•  Alle data kan eksporteres til Microsoft Excel i én enkel proces.
•  Importer data fra Microsoft Excel i én enkel proces. 
•  Synkronisering af data via Microsoft Excel – kan være en fordel, når du arbejder med f.eks. varedata, PLC’er m.m.

Hvad er dit udbytte med Open data

•  Der spares meget tid med efterbehandling af projekter, hvor personer, der fx ikke har installeret el-tegneprogrammet, skal editere data. 
•  Der spares meget tid, når der skal editeres store mængder data i et projekt. 
•  Da der vil være færre personer involveret, når der er datarettelser til et projekt, er risikoen for fejl markant mindre. 
•  Da der vil være færre personer involveret, når data skal synkroniseres, samtidig med at processen automatiseres, er risikoen for fejl markant mindre. 

IGE+XAO Nordic A/S • Bistrupvej 22 • 3460 Birkerød • tlf.: +45 45 94 21 00 • email: info@ige-xao.dk • support: support@ige-xao.dk

IGE+XAO   |   Produkter   |   Nyheder   |   Kurser   |   Service   |   Support   |   Skoler   |   Referencer   |   Brugerklub   |   Kontakt
Copyright 2014 by IGE+XAO Nordic A/S